דבר ראש העיר

לאור כניסתה לתוקף של הרפורמה בחוק התיכנון והבניה עירית כרמיאל והוועדה המקומית לתכנון ובניה
של כרמיאל נערכות במהלך שנת 2015 ליישום השינויים המתבקשים מרפורמה זו.

בתהליך מושקעים משאבים רבים בקליטת עובדים והכשרתם, בהגדלת השטח שיעמוד לרשות הציבור בוועדה, במיחשוב ועוד.

אנו צופים שיחול שינוי משמעותי בתהליכי העבודה לטובת שיפור וייעול השירות שיינתן ע"י העירייה והועדה המקומית ברוח הרפורמה.

נדבך חשוב ברפורמה זו הינו הנגשת המידע הנמצא בוועדה ובמקומות אחרים לציבור, דרך אתר הוועדה באינטרנט.

מאחר ומינהל ההנדסה והוועדה המקומית הינם מערכת משולבת, האתר כולל גם את פרטי מחלקות
מינהל ההנדסה ומידע אודות פעילותן.

עובדי הוועדה ומחלקות  מינהל ההנדסה השונות ימשיכו לעמוד לרשותכם בכל נושא ולקדם את פיתוח העיר.

 

בברכה

עדי  אלדר
ראש העיר