קבלת קהל

קבלת קהל במחלקת רישוי ופיקוח:

יום ראשון בין השעות 19:00-16:00 תושבים בלבד
יום שלישי בין השעות 12:00-8:30 תושבים ואדריכלים
יום רביעי בין השעות 15:00-12:30 תושבים ואדריכלים, קבלנים בתיאום מראש מול שונטל 9085674
יום חמישי בין השעות 15:00-12:30 שמאים בדלפק

קבלת קהל אצל מנהלת מחלקת רישוי:

בתאום מראש מול עטרה 04-9085685

 

קבלת קהל אצל מהנדס העיר:

יום ראשון בין השעות 19:00-16:00 בתאום מראש

 

קבלת קהל אצל מנהלת מחלקת פיקוח :

יום ראשון בין השעות 19:00-16:00 

יום שלישי בין השעות 08:30 - 12:00 

 

קבלת קהל לשאר עובדי הנדסה:

יום ראשון בין השעות 19:00-16:00 ובשאר הימים בתאום מראש