מחלקת אדריכל העיר

אדריכל העיר: זאב גולדברג
טלפון: 04-9085683 מייל: zeev_g@karmiel.muni.il

מזכירות: עטרה גיל  
טלפון - 04-9085672
דוא"ל: Technun@karmiel.muni.il
פקס - 04-9085679

קבלת קהל: ימי ראשון בין השעות 16:00 - 19:00
יתר ימי השבוע בתיאום מראש דרך המזכירות