מחלקת תכנון עיר ומקרקעין

ליאורה בר יוסף - סגנית מנהלת
טלפון 04-9085706, מייל- liora@karmiel.muni.il

מזכירות: עטרה גיל  
טלפון - 04-9085672
דוא"ל: Technun@karmiel.muni.il
פקס - 04-9085679

קבלת קהל: בתיאום מראש בלבד.

 

מטרות המחלקה כוללות:

  • יצירת כלים סטטוטוריים לקביעה ומימוש מדיניות פיתוח עירונית.
  • ליווי תכנון יזום על ידי גורמי חוץ ופנים ארגוני.
  • התאמת התכנון הקיים לתקופה, לחקיקה חדשה ולתקנות חדשות ולמדיניות העירונית.
  • מעקב ובקרת תהליכי תכנון של תוכניות בנין עיר, תשריטי קרקע, הפקעות קרקע.
  • ליווי אנשי מקצוע ומתכננים בנושא תכנון עיר. 


המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:

תכנון סטטוטורי ברמות שונות: בטיפול בתכניות יזומות ע"י העירייה וגופים הקשורים בה, בטיפול בתכניות, ליווי תכניות נקודתיות - בדיקתן, הנחיית המתכננים וכדומה.

מידע שניתן לקבל במחלקה:

  • מידע בנושא תכנון עיר.
  • מידע לגבי מצב סטטוטורי של תכניות בנין עיר, מידע על ייעודי קרקע, זכויות בניה והנחיות נוספות התואמות מדיניות עירונית.
  • הודעות בענייני תכנון ובניה - תכניות בנין עיר (אישור, הפקדה, תכניות בתכנון מתקדם, ביטול תכניות).
  • טיפול בהליך סטטוטורי של תכניות מול משרדים ממשלתיים וגורמי חוץ.
  • טיפול וקידום נושאי מקרקעין: תשריטי איחוד ו/או חלוקה, תשריטי רישום בית משותף, הפקעות, ויתור והקצאות קרקע.