מחלקת בניה ופיתוח

אלכס קליינרמן - מנהל מחלקה 
טלפון 04-9085680, מייל - alexk@karmiel.muni.il

מזכירת מחלקה: מירי פורגטש
טלפון: 04-9085703  מייל: miri_f@karmiel.muni.il


תכנון, בניה ושיפוץ מבני ציבור כמו: בתי ספר, גני ילדים, מעונות, אולמי ספורט, בתי כנסת, מקווה טהרה, מבני תרבות, מתנ"סים, מועדוני נוער וכו'