טבלת תעריפים

מדד אחרון:
229.3729
טבלת תעריפים
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מבנה תעשיה ומיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות יח' 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי - (עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.414 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי - (מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה יח' 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.802 אגרת עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.950 קיזוז 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.951 פקדון 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 600.1 אגרת מידע עבור חלקה בודדת יח' 198.00 198.00
אגרות שונות אגרת מידע 600.2 אגרת מידע בעבור שתי חלקות בשטח קרקע רצוף יח' 317.00 317.00
אגרות שונות אגרת מידע 600.3 אגרת מידע בעבור כל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף יח' 99.00 99.00
היטלי פיתוח מכון טיהור 6.40.3 מכון טיהור לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ק 20.80 26.32
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.00.0 === היטל ביוב === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.10.1 היטל ביוב ציבורי לכל מ"ר קרקע שעליה בנין מ"ר 11.71 14.82
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.10.2 ביוב ציבורי - לכל מ"ר של בנין ותוספת לבנין קיים מ"ר 30.02 37.99
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.20.1 ביוב מאסף ומתקנים - לכל מ"ר של קרקע (כולל הקרקע מ"ר 9.19 11.63
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.20.2 ביוב מאסף ומתקנים - לכל מ"ר של בנין ותוספת לבנין מ"ר 19.00 24.04
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.20.3 ביוב מעסף לכל מ"ר בניה מ"ר 3.72 4.15
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.20.4 ביוף מעסף לכל מ"ר קרקע מ"ר 3.10 4.54
היטלי פיתוח היטל מים 2.30.0 === אספקת מים === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 2.30.1 מתקנים אחרים לכל מ"ר קרקע לרבות שטח הבניה מ"ר 3.57 4.84
היטלי פיתוח היטל מים 2.30.2 מתקנים אחרים למ"ר בניה חדש/תוספת מ"ר 3.86 4.30
היטלי פיתוח היטל מים 2.40.0 מכון טיהור לבנין חדש או תוספת (ישן) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.10 רשת פרטית ליח"ד עד 120 מ"ר יח' 426.36 593.04
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.11 רשת פרטית ליח"ד מעל 120 מ"ר יח' 722.05 977.99
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.12 רשת פרטית לעסק או משרד יח' 426.39 593.08
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.13 רשת פרטית למוסד עד 100 מ"ר יח' 711.15 989.16
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.14 רשת פרטית למוסד לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר 5.34 7.81
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.15 רשת פרטית למלאכה ותעשיה עד 100 מ"ר יח' 1,062.07 1,477.26
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.16 ר. פרטית לתעשיה מעל 100 מר לכל 1000 יח' 2,219.06 3,086.56
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.20 חיבור רשת פרטית עד "1 יח' 106.45 148.06
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.21 חיבור רשת פרטית מ "1 עד "2 יח' 319.74 444.74
היטלי פיתוח היטל מים 3.10.22 חיבור רשת פרטית מעל "2 יח' 639.88 890.03
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - פרטי 3.11.10 רשת פרטית ליח"ד עד 120 מ"ר פרטי יח' 426.36 593.04
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.11 רשת פרטית ליח"ד עד 120 מ"ר חברה יח' 426.36 594.78
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - פרטי 3.11.12 רשת פרטית ליח"ד מעל 120 מ"ר פרטי יח' 722.05 977.99
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.13 רשת פרטית ליח"ד מעל 120 מ"ר חברה יח' 722.05 980.86
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - פרטי 3.11.14 זכויות מים - לכל יח"ד בכל גודל פרטי יח' 811.11 1,098.62
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.15 זכויות מים - לכל יח"ד בכל גודל חברה יח' 811.11 1,101.85
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.16 רשת פרטית לעסק או משרד יח' 426.39 594.82
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.17 רשת למוסד עד 100 מ"ר יח' 711.15 992.06
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.18 רשת פרטית למוסד לכל מ"ר נוסף מעל 100 יח' 5.34 7.84
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.19 רשת פרטית למלאכה ותעשיה עד 100 מ"ר יח' 1,062.07 1,481.60
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.20 ר. פרטית לתעשיה מעל 100 מר לכל 1000 יח' 2,219.06 3,095.61
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.21 זכויות מים-לכל יח' עסק או משרד או מוסד בכל גודל; יח' 532.12 594.79
היטלי פיתוח היטל מים תאגיד - חברות 3.11.22 זכויות מים-מלאכה או תעשיה ששטחה מעל 100 מ"ר יח' 1,062.07 1,481.60
היטלי פיתוח היטל מים 3.20.1 היתר לביצוע או שינוי ביח"ד,עסק,משרד יח' 106.45 148.06
היטלי פיתוח היטל מים 3.20.2 היתר לביצוע בתעשיה או מוסד עד 100 מר יח' 106.45 148.06
היטלי פיתוח היטל מים 3.20.3 היתר לביצוע בתעשיה או מוסד מעל 100 יח' 213.19 296.53
היטלי פיתוח היטל מים 3.30.1 בדיקת רשת פרטית ביח"ד,עסק או משרד יח' 42.77 59.49
היטלי פיתוח היטל מים 3.30.2 בדיקת רשת פרטית בתעשיה ומוסד עד 100 יח' 42.77 59.49
היטלי פיתוח היטל מים 3.30.3 בדיקת רשת פרטית בתעשיה ומוסד מעל 100 יח' 213.19 296.53
היטלי פיתוח היטל מים 3.40.1 הנחת צינורות לנכס עד חצי דונם יח' 1,279.99 1,780.38
היטלי פיתוח היטל מים 3.40.2 הנחת צינורות מעל חצי דונם למ"ר נוסף מ"ר 2.74 4.01
היטלי פיתוח היטל מים 3.40.3 הנחת צינורות בבנין מגורים, לכל מ"ר של שטח בניה בכל קומה מ"ר 1.49 9.78
היטלי פיתוח היטל מים 3.40.4 הנחת צינורות בבנין שאינו למגורים, לכל מ"ר של שטח בניה בכל קומה מ"ר 2.09 13.72
היטלי פיתוח אישורים 4.00.0 === אישורים ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח אישורים 4.1.2 תעודה - בענין רישום דירה בבית משותף יח' 31.77 44.32
היטלי פיתוח אישורים 4.1.3 תעודה - בכל ענין אחר פרט לאישור למס הכנסה יח' 25.38 35.41
היטלי פיתוח אישורים 4.1.4 תעודה - אישור למס הכנסה יח' 3.18 5.27
היטלי פיתוח אישורים 4.2.0 העתק תעודה יח' 11.95 17.54
היטלי פיתוח אישורים 4.3.0 אישור הנדסי הכרוך בבדיקה יח' 63.71 105.51
היטלי פיתוח זכיות מים 4.3.9 === זכויות מים == 0.00 0.00
היטלי פיתוח זכיות מים 4.4.0 זכויות מים - לכל יח"ד בכל גודל יח' 811.11 1,098.62
היטלי פיתוח זכיות מים 4.4.1 זכויות מים-לכל יח' עסק או משרד או מוסד בכל גודל; יח' 532.12 593.05
היטלי פיתוח זכיות מים 4.4.2 זכויות מים-מלאכה או תעשיה ששטחה מעל 100 מ"ר יח' 1,062.07 1,477.26
היטלי פיתוח כופר חניה 5.80.00 כופר חניה יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח מכון טיהור 6.00.0 === מכון טיהור == 0.00 0.00
היטלי פיתוח מכון טיהור 6.40.0 מכון טיהור לבנין חדש/תוספת לבנין מ"ר 43.00 54.41
היטלי פיתוח מכון טיהור 6.40.1 מכון טיהור לכל מ"ר משטח הבניה,ישן מ"ר 6.58 8.33
היטלי פיתוח מכון טיהור 6.40.2 מכון טיהור למבנה מ"ר 12.54 13.98
היטלי פיתוח מכון טיהור 6.40.3 מכון טיהור לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 20.80 26.32
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.0 === סלילת כביש === 0.00 0.00
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.1 סלילת כביש לנכס למגורים ולבית עסק לכל מ"ר קרקע מ"ר 60.73 74.62
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.10 היטל סלילת כביש - בניין, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 64.44 66.73
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.11 היטל סלילת מדרכה - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 103.18 106.85
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.12 היטל סלילת מדרכה - בניין, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 51.59 53.43
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.15 היטל סלילת רחוב משולב - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 232.07 240.33
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.16 היטל סלילת רחוב משולב - בניין, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 116.03 120.16
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.2 סלילת כביש בנכס למג' לבית עסק לכל מ"ר משטח הבני מ"ר 60.76 77.89
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.3 סלילת כביש בנכס לתעשיה לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 55.64 71.33
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.4 סלילת כביש בנכס לתעשיה לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 25.14 37.46
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.5 סלילת מדרכה בנכס למגוריםולבית העסק לכל מ"ר קרקע מ"ר 26.11 38.90
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.6 סלילת מדרכה בנכס למגורים ולבית העסק לכל מ"ר בנין מ"ר 27.00 40.23
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.7 סלילת מדרכה בנכס לתעשיה לכל מ"ר קרקע מ"ר 20.26 30.19
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.8 סלילת מדרכה בנכס לתעשיה לכל מ"ר בנין מ"ר 10.75 16.02
היטלי פיתוח סלילת כביש 7.00.9 היטל סלילת כביש - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 128.89 133.48
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.00.0 === היטל תיעול === מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.00.1 היטל תיעול בנכס למגורים ולבית עסק לכל מ"ר קרקע מ"ר 20.83 31.04
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.00.2 היטל תיעול בנכס למגורים ובית העסק לכל מ"ר בנין מ"ר 21.53 32.08
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.00.3 היטל תיעול בנכס לתעשיה לכל מ"ר קרקע מ"ר 22.44 33.43
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.00.4 היטל תיעול בנכס לתעשיה לכל מ"ר בנין מ"ר 11.90 17.73
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.00.1 שטח קרקע, בעד קרקע מכל סוג, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 105.22 111.06
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 9.00.2 שטח בניין, בעד בניין, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 45.00 47.50