דוחות שנתיים של פעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים (רבעון ראשון כלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

תוכניות

תשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב