קבלת קהל

קבלת קהל במחלקת רישוי ופיקוח:

יום א' 08:30-12:00

זימון תורים טלפוני לקהל רגיל לפגישות עם עובדי הוועדה לקהל רגיל.

מקבלות שיחות - אלינור וים.

  16:00-19:00 פגישות קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפי זימון טלפוני
יום ב' ------------ אין קבלת קהל
יום ג' 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל רגיל
מקבלות שיחות - שונטל, רימה
  08:30-12:00 פגישות קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפי זימון טלפוני
יום ד' ------------ אין קבלת קהל
יום ה' 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל רגיל
מקבלות שיחות - שונטל, רימה
  12:00-15:00 מתן שרות פרונטאלי לשמאים בלבד בזימון מראש, על ידי רימה.

 

שיחות בנושא הוועדה שיגיעו למשרדים אחרים בעירייה לא יוכלו להיות מטופלות או מנותבות.                                             

לא ניתן להתקשר לטלפונים של הוועדה אלא בשעות שפורטו לעיל. העובד שנקבע איתו שיחה יתקשר במועד שזומן אל הפונה.

שירות לצורך העברה בטאבו ללא תיאום מראש יינתן רק על בסיס הפנייה בכתב של מח' הגבייה ורק לנכסים בסיווג 100 בארנונה.

מספרי הטלפון להתקשרות:

רימה: 04-9085723

שונטל: 04-9085674