קבלת קהל

קבלת קהל במחלקת רישוי ופיקוח:

יום א' 08:30-12:00

זימון תורים טלפוני לקהל רגיל לפגישות עם עובדי הוועדה לקהל רגיל.

מקבלות שיחות - אלינור וים.

  16:00-19:00 פגישות קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפי זימון טלפוני
יום ב' ------------ אין קבלת קהל
יום ג' 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל רגיל
מקבלות שיחות- אלינור וים.
  08:30-12:00 פגישות קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפי זימון טלפוני
יום ד' ------------ אין קבלת קהל
יום ה' 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל רגיל
מקבלות שיחות- אלינור וים.
  12:00-15:00 מתן שרות פרונטאלי לשמאים בלבד בזימון מראש, על ידי ים.

 

שיחות בנושאי הוועדה שיגיעו למשרדים אחרים בעירייה לא יוכלו להיות מטופלות או מנותבות.

לא ניתן יהיה להתקשר לטלפונים של הוועדה אלא בשעות שפורטו לעיל. העובד שנקבעה איתו שיחה יתקשר במועד שזומן אל הפונה.

שירות לצורך העברה בטאבו ללא תיאום מראש יינתן רק על בסיס הפנייה בכתב של מח' הגבייה ורק לנכסים בסיווג 100 בארנונה.

מספרי הטלפון להתקשרות:

אלינור: 04-9085674

ים: 04-9085723