מחלקת תחבורה

טל מילמן - מנהלת מחלקה 
טלפון 04-9085692, מייל- tal_m@karmiel.muni.il
קבלת קהל: ימי ראשון בין השעות 16:00 - 19:00 או בתיאום מראש טלפוני

ליווי ובקרה של הפרויקטים החדשים בבניה ציבורית ופרטית, פיתוח ציבורי ופרטי, ואישור תכניות תנועה ותחבורה הקשורות אליהם כדרישה למתן היתרי בנייה, אכלוס וכד'.

המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:

 • מרכזת ועדת תנועה
 • חברה בוועדת בטיחות בתנועה
 • אחראית על כל נושא התמרור: הצדק, ישימות, אישור הצבה
 • טיפול בתחבורה ציבורית ברמה עירונית
 • מתאמת קשרי משרד התחבורה, תחבורה ציבורית, מוניות וכד' משרדי תכנון, תושבים ולשכת ראש העיר בנושאי תחבורה תנועה וכד'
 • אחזקה של תשתיות כבישים ומדרכות, סימון כבישים, תמרור, רמזורים
 • מנהלת צוות אחזקה עירוני לנ"ל
 • מנהלת פרויקטים תחבורתיים בביצוע עיריית כרמיאל
 • מנהלת חלק מפרויקטים בתחום שיקום ופיתוח חדש
 • אחראית למתן אישורי עבודה בכבישים מול המשטרה
 • תיאום, בקרה ופיקוח על תכניות עבודה  של תאגיד עין כרמים (הקשורים לתשתיות כבישים ומדרכות)
 • בקרה של תכניות ניקוז
 • חברה במליאת רשות הניקוז
 • אחזקה של מערכת ניקוז עירונית
 • ליווי, תכנון, ביצוע ואכלוס של פרויקטים למגורים, תעשייה ושימושים אחרים, בתחומי התחבורה והניקוז
 • חברה בוועדת הקצאת חניות נכים