מחלקת GIS

אלון חלוצי

04-9085695

מייל: Alon_h@karmiel.muni.il