מנהל הנדסה

איל רותם - מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה
טלפון 04-9085670, מייל - eyal_r@karmiel.muni.il
עוזרת מהנדס העיר - בת שבע - 04-9085671, מייל -
שעות קבלת קהל - בתיאום טלפוני מראש.

המינהל אחראי על תכנון העיר תוך שימוש בכלים של הכנת תכנית מתאר, תכניות מפורטות ותכניות אחרות. בנוסף המינהל משתתף בהליכי תכנון ברמות הגבוהות יותר שהן תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ואחרות.

מינהל הנדסה ומהנדס העיר העומד בראשו פועלים מכח חוק התכנון והבניה.
מינהל ההנדסה כולל את הוועדה המקומית לתכנון ובניה העוסקת בתכניות מתאר ותכניות מפורטות ואחרות, במתן היתר הבניה (באחריות מחלקת הרישוי) ובפיקוח על הבניה (באחריות מחלקת הפיקוח על הבניה). הוועדה פועלת מול המועצה הארצית לתכנון ובניה, הוועדה המחוזית וגופי תכנון אחרים.
בצמוד לוועדה המקומית פועלת מחלקת תכנון עיר ומקרקעין האחראית על ביצוע התכנית הסטטוטוריות וניהול המקרקעין.

במינהל ההנדסה פועל אדריכל העיר האחראי לתכנון ארוך טווח וכן מחלקות תשתיות, גנים ונוף ודרכים. מחלקות אלה אחראיות הן לתכנון שכונות חדשות ואזורי תעשייה ומסחר והן לתכנון ביצוע ותחזוקה של מערכות עירוניות כמו תאורת רחובות, דרכים, גני משחקים שטחי נוי מערכות ניקוז ועוד.

בנוסף פועלת במינהל ההנדסה מחלקת פרויקטים האחראית לבניית כל מבני הציבור בעיר.

מחלקות המינהל פועלות מול גורמי פיתוח חיצוניים כגון משרד הבינוי, חב' ערים ועשרות גורמי חוץ נוספים.

המינהל אחראי ליזום תכניות ופרויקטים חדשים בתחומים כמו פיתוח מרכז העסקים הראשי, הרכבת, התחדשות עירונית וחיזוק מבנים לפי תמ"א 38 שיפור מערך הכבישים ועוד.

המינהל אחראי על כל התחומים וההיבטים ההנדסיים בהם עוסקת עירית כרמיאל, ועל תרגום חזון הצמיחה ופיתוח העיר לכלים מעשיים, בהתאם למדיניות העירייה.