הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

התיקון לחוק יאפשר לתושבים לבצע עבודות בניה מסוימות ללא קבלת היתר. החוק המתוקן מטיל על התושב את האחריות להודיע לוועדה המקומית בתוך פרק זמן שהוגדר בחוק, על ביצוע העבודה.
חשוב לדעת - התקנות החדשות לפטור מהיתר אינן מוסיפות זכויות בניה ואינן מאפשרות בניה במקום בו לא קיימת תוכנית בתוקף המאפשרת זאת.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת מייל: ptor@karmiel.muni.il